ออมสินปล่อยสินเชื่อ

จาก 8000 บาท
เงินเดือน
จาก 6%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุ

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลย 2565

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดของธนาคารออมสินในรอบที่ 2 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอป Mymo ของธนาคารออมสินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยการขอสมัครสินเชื่อนี้จะเป็นการขอสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระเงินด่วนไม่มีหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้นหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ได้รับความกระทบจาก covid-19 ก็สามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินออมสินได้ โดยทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนก็ไม่ยากเลย เพียงแค่มีแอป Mymo สามารถขอสินเชื่อได้แล้ว

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนยังไง 2022

ให้ผู้สนใจทำการดาวน์โหลดแอป Mymo ลงในโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นทำการเลือก สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยสินเชื่อเงินด่วนทันใจจะมีการบอกเกี่ยวกับผู้ที่ขอสินเชื่อได้มีใครบ้าง และมีวงเงินในการกู้เงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท กดปุ่ม สมัคร ภายในระบบจะมีการอธิบายเกี่ยวกับวงเงินในการกู้เงิน ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้จะสูงสุดได้ไม่เกิน 3 ปีหรือ 36 เดือนนั่นเอง อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ส่วนหลักประกันทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนมาตัวนี้จะไม่ต้องใช้บุคคลในการค้ำประกัน ระยะเวลาในการชำระหนี้จะปลอดการชำระหนี้ใน 6 เดือนแรกหลังจากเดือนที่ 6 ธนาคารออมสินจะทำการเรียกเก็บเงินต้นรวมดอกเบี้ย เมื่ออ่านรายละเอียดเสร็จแล้วให้ผู้สมัครทำการกรอกหมายเลขหลังบัตรประชาชนแล้วกดปุ่ม ถัดไป กรอกข้อมูลในการสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากซึ่งจะประกอบการไปด้วย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานที่ในการทำงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น หลังจากนั้นทำการอ่านเงื่อนไชของสัญญาอีกครั้งแล้วกดปุ่มยอมรับ โดยทางงธนาคารออมสินจะให้คุณทำการยืนยันในการขอความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ในวิธีการสมัครของออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กดยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกครั้งโดยระบบจะส่งรหัส OTP ได้ยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วและผู้สมัครสามารถเก็บรูปในการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลได้ถือว่าการสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนผ่านแอปเรียบร้อยแล้ว 

วิธีในการเช็คในการขออนุมัติออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนผ่านแอป Mymo

สมัครเงินด่วนเพียงแค่เข้าไปในแอป Mymo คลิกที่การขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานรากโดยระบบจะบอกสถานะว่า อยู่ในระหว่างการพิจารณาหลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการขอสินเชื่อของออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนผ่านแอป เมื่อธนาคารได้ทำการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารจะให้ผู้สมัครกดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อที่จะทำสัญญาภายใน 7 วัน แต่ถ้าธนาคารพิจารณาคุณสมบัติแล้วผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ก็มีเช่นกัน เมื่อทำสัญญาเงินกู้เสร็จสิ้นแล้วคุณจะได้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมงโดยระบบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินที่ผู้สมัครได้ทำการกรอกไว้ 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

จาก 9000 บาท
เงินเดือน
จาก 10%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุ
จาก 8000 บาท
เงินเดือน
จาก 6%
อัตราดอกเบี้ย
จาก 20 ปี
อายุ
ไม่มีกำหนด
เงินเดือน
ไม่มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
จาก 18 ปี
อายุ