ยกระดับตัวเองจากเหยื่อเป็นนักล่าในตลาด Forex ?

ตอนนที่ 2. ตลาดฟอเร็กซ์ เป็นตลาดที่ ไม่มีความสมดุลของดีมานด์ และซัพพลาย ของสกุลเงินรอบโลก ขณะที่เทรดเดอร์จำนวน 97% เชื่อว่ามี (demand and supply not balance) ความจริงก็คือ ฟอเร็กซ์เป็นตลาดระหว่าง นักล่าและเหยื่อ (Predators and Preys) โดยผ่านทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์เรื่องคลื่น การตบตาหลอกลวงมากขึ้น แปลว่า การเคลื่อนไหวของราคาที่ดูแข็งแรงขึ้น (ความแข็งแรงผ่านทางการวิเคราะห์เทคนิค และการวิเคราะห์คลื่น) ขณะที่เทรดเดอร์ใหม่ ๆ มีความฝันอยากจะเป็นนักล่า แต่ปรากฎว่าพวกเขาถูกมองว่าเป็นเหยื่อโดย โบรคเกอร์ต่าง ๆ และพวกตั้งโต๊ะเป็นพ่อค้าคนกลาง การโฆษณาฟอเร็กซ์มีค่าใช้จ่ายเป็นหลักพันล้านดอลล่าร์ เพื่อที่จะดึงเหยื่อเข้ามายังโบรคเกอร์ต่าง ๆ และเชื้อเชิญให้พวกเขาฝากเงิน และเทรดเดอร์ต่าง ๆ ก็ตกเป็นเหยื่อให้กับโบรคเกอร์ พวกนี้ได้กำไรไปเยอะมาก เป็นไปได้ไหมที่จะยกระดับตัวเองจากเหยื่อเป็นนักล่า?? กฎพื้นฐานของธรรมชาติและสังคม 1.เหยื่อมากกว่านักล่าเสมอ 2.นักล่าจะรู้พฤติกรรมเหยื่อเสมอ แต่ปรากฎว่าเหยื่ออยู่ห่างไกลจากการรับรู้พฤติกรรมตัวเอง และยังไม่รู้พฤติกรรมนักล่าอีกด้วย 3.ตรรกศาสตร์(logic) พฤติกรรมของนักล่า ไม่ได้เหมือนกับพฤติกรรมของเหยื่อ 4.เพื่อเข้าใจพฤติกรรมนักล่า คุณต้องคิดว่าตัวเองเป็นนักล่า […]